Filmer

Det här är Elias Waagaard: Han är doktorand vid CERN i acceleratorfysik, han har en passion för komplexa system, maskininlärning och numerisk optimering inom fysik. Redan under studietiden då Elias läste fysik kom han i kontakt med CERN via sommarprogram och studentprogram.