231107 Louise O Maja

Att jobba på världens mest avancerade forskningsinfrastruktur

onsdag, 8 november 2023 12:00 - 13:00

Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1, 752 37 Uppsala, (Google maps)

CERN, världens mest avancerade forskningsinfrastruktur. Här jobbar människor från hela världen för att utmana gränserna för vetenskap och teknik. Kan CERN vara nästa steg i din karriär? Ja!

Sverige är ett av CERN’s 23 medlemsländer. Det innebär att Sverige bidrar ekonomiskt till CERN. Därför har svenska studenter möjlighet att söka till CERN’s olika studieprogram etc. Detta ska du naturligtvis utnyttja!

Välkommen

Lyssna till Louise Hagesjö och Maja Olvegård som har egna erfarenheter av CERN.

Lunch

Lunch ingår om du anmäler dig. Välkommen!

Det här är ett event under Utnarm 2023, Karriärmässan för Uppsalas teknolog- och naturvetarstudenter

Agenda

Louise Hagesjö

Forskare på forskningsinstitutet SwerimLouise gjorde sitt examensarbete på CERN via partikelfysikavdelningen på KTH, om att göra partikelfysik tillgängligt för allmänheten med kollisionsdata från ATLAS-detektorn.

231108 Ny Louise Kvadrat

Maja Olvegård

Forskare på Fysik och Astronomi vid Uppsala universitet och föreståndare för FREIA-laboratorietMaja gjorde sitt doktorandprojekt på CERN genom att designa och utveckla komplexa instrument för partikelacceleratorer.

231108 Ny Maja