För karriär- och studievägledare

Forskningsanläggningen CERN utanför Geneve har ett fantastiskt utbud av studentprogram och jobbmöjligheter. Här kan svenska studenter, doktorander och examinerade studera och arbeta i teknikutvecklingens absoluta framkant.

Big Science bedrivs framför allt på de stora internationella forskningsanläggningarna som CERN, FAIR, ITER, ESO och ESS. Forskare samarbetar i stora projekt som sträcker sig över flera år. Storleken på anläggningarna, de höga kostnaderna och kraven på forskning i världsklass gör att Big Science i de flesta fall innebär samverkan mellan ett flertal länder.

Många yrkesgrupper

Det är lätt att tro att en forskningsanläggning bara letar efter fysiker och ingenjörer men man behöver också tekniker, projektledare, administratörer och många andra yrkesgrupper.

Om CERN

Det finns många forskningsanläggningar i Europa, men CERN är en av de största, för den som är intresserad av en yrkesbana inom Big Science. CERN och de andra anläggningarnas karriärsidor hittar du här.

Program att söka på CERN

  • Doctoral Student Programme
  • Administrative Student Programme
  • Summer Student Programme
  • CERN Openlab Summer Student Programme
  • Short-Term Internship Programme
  • Apprenticeships at CERN
  • Technical Student Program

https://careers.smartrecruiters.com/CERN/students

Vad är på gång?

Våra events är till för den som är intresserad av Big Science och forskningsanläggningarna. Vissa event är digitala och andra arrangeras på plats, till exempel på olika universitet. Mer om vad som är på gång, hittar du under fliken Aktuellt.

Studiebesök

Vill ni arrangera en studieresa till en forskningsanläggning? Ett studiebesök är ett fantastiskt sätt att väcka nyfikenhet och att öka förståelsen för vad en forskningsanläggning är. Flera anläggningar tar emot besökare från gymnasier, universitet och andra organisationer.

Ta kontakt med oss om ni vill veta mer om möjligheterna till studiebesök..

Om oss

Big Science Sweden

Sverige är med och delfinansierar tretton storskaliga internationella forskningsanläggningar vars verksamhet brukar benämnas Big Science.

Big Science Sweden är länken som bygger nätverk mellan anläggningarna och svensk industri, akademi och svenska forskningsinstitut. 

Industry Liaison Office, ILO 

Big Science Sweden är Sveriges officiella ILO, Industry Liaison Office. Det innebär att vi hjälper svenska företag med kontakter och information för att öka deras möjligheter att leverera tjänster och produkter till forskningsanläggningarna.

Finansiärer

Vi är en offentligt finansierad organisation. Våra finansiärer är Vetenskapsrådet och Vinnova.

Industry Liaison Office, ILO 

Big Science Sweden är Sveriges officiella ILO, Industry Liaison Office. Det innebär att vi ansvarar för att svenska företag ska få så många ordrar som möjligt från forskningsanläggningarna.

Outreach

Big Science Sweden Outreach sprider information om vilka utvecklings- och karriärmöjligheter forskningsanläggningarna kan erbjuda svenska studenter och yrkesverksamma.