Vad är Big Science?

Mänsklighetens nyfikenhet är drivkraften till all vetenskap. Denna nyfikenhet ligger bakom mycket av forskningen inom Big Science. Det handlar om förmågan att studera och utveckla komplicerade frågeställningar och idéer, till exempel om universums uppkomst.

Resultatet av Big Science ger storslagna upptäckter och nya landvinningar inom många olika forskningsområden.

Big Science bedrivs framför allt på de stora internationella forskningsanläggningarna som CERN, FAIR, ITER, ESO och ESS. Här samarbetar forskare i stora projekt som sträcker sig över flera år. Storleken på anläggningarna, de höga kostnaderna och kraven på forskning i världsklass gör att Big Science i de flesta fall innebär samverkan mellan ett flertal länder.

Big Science-projekt, som satelliter och rymdsonder, partikelacceleratorer och teleskop, är våra motsvarigheter till historiska ’underverk’ som Egyptens pyramider.