Big Science driver på teknikutveckling som skapar samhällsnytta

Forskning och vetenskapliga upptäckter som görs inom Big Science driver på teknikutveckling som skapar samhällsnytta. Det kan handla om medicin, materialforskning, miljö, rymdforskning och digitalisering. World wide webb utvecklades till exempel på CERN.

”Platser som CERN bidrar till den typ av kunskap som inte bara berikar mänskligheten, utan också ger källan till idéer som blir framtidens teknologier”.

Fabiola Gianotti
Generaldirektör på CERN

Fred och forskning

Big Science och internationella samarbeten ger kontakter över nationsgränser. Tillsammans strävar man för gemensam varaktig fred, som är helt avgörande för säker, långsiktig internationell forskning.

Olika områden som resulterat i samhällsnyttiga produkter och tjänster:

  • Medicinsk och biomedicinsk teknik – röntgenbilder, bildbehandling, terapi, simuleringar

  • Hållbarhet, miljöprojekt – innovativa sensorer för övervakning av föroreningar, supraledande transmissionsledningar för lågemissionsflygplan

  • Flyg- och rymdindustrin – CERN:s teknologi, faciliteter och expertis används i flyg- och marksegmenten för många rymduppdrag.