Att använda rätt referenser kan göra hela skillnaden 

En bra referensperson vars positiva ord om dig uppfattas som trovärdiga kan göra hela skillnaden i konkurrensen med andra sökanden.

Välj referenspersoner noga

En referens ska komma från någon som känner dig väl, kanske genom tidigare jobb . Ange bra referenspersoner, gärna en person från ett universitet som är bekant för den som läser din ansökan. Du kan också använda till exempel lärare, handledare eller föreningskontakter som referenser. 

Fråga först

Fråga de personer som du vill hänvisa till om det går bra att använda dem som referenser. Om personen varit referens tidigare kan du mejla och ”förvarna” om att du söker jobb igen. Kolla även att kontaktuppgifter och befattning fortfarande stämmer.

Utöka ditt nätverk

Ta hjälp av dina referenspersoner redan när du skriver din ansökan för att få inspiration. Se dina referenspersoner som en del av ditt professionella nätverk, och glöm inte att lägga till dem som kontakter på Linkedin!