Big Science Sweden

Big Science

Sverige är med och delfinansierar tretton storskaliga internationella forskningsanläggningar.

Big Science Sweden

Big Science Sweden är länken som bygger nätverk mellan anläggningarna och svensk industri, akademi och svenska forskningsinstitut.

Industry Liaison Office, ILO

Big Science Sweden är Sveriges officiella ILO, Industry Liaison Office. Det innebär att vi hjälper svenska företag och organisationer med kontakter och information för att öka deras möjligheter att leverera tjänster och produkter till forskningsanläggningarna.

Outreach

Vi sprider information om vilka utvecklings- och karriär-möjligheter forskningsanläggningarna kan erbjuda svenska studenter och yrkesverksamma.

Var vi finns

Vi är en universitetsnära organsiation och arbetar nationellt. Vi har fyra noder med kontor in Lund, Uppsala, Göteborg/Borås och Luleå.

Våra finansiärer

Big Science Sweden är en offentligt finansierad organisation (inget företag). Våra finansiärer är Vetenskapsrådet och Vinnova.