Big Science – Innovation i teknikens framkant

Big Science-anläggningarna bedriver forskning i teknikens absoluta framkant. Man utvecklar hela tiden ny kunskap, till exempel när det gäller avancerade material (som metaller och legeringar), strålskydd och datahantering.

Stora tekniksprång har gjorts inom bland annat cancerforskning och medtech, inom mobilitet som självkörande bilar och autonoma fabriker.

Den extrema miljö som krävs vid experimenten på en forskningsanläggning gör att det ställs mycket höga krav på leverantörer av material och utrustning. Företag som kan leverera till Big Science-marknaden har i många fall också potential att bli underleverantörer till områden som rymd, kärnkraft och försvar.

Sök program och jobb på CERN

forskningsanläggningen CERN som finns i Geneve, arbetar du i teknikutvecklingens absoluta framkant, med människor som alla brinner för kunskap. Du får lösa intressanta frågeställningar och ta fram högteknologiska instrument som leder till fantastisk forskning kring universums gåtor. 

Hör Big Science Swedens Fredrik Engelmark i ett samtal med Richard Jakobsson, svensk forskare på CERN.