2024-05-02

Forskningsanläggningen CERN firar 70 år!

240513 CERN 70 År Alla Tre

Passa på att träffa svenska forskare som i samband med firandet av CERN gör en liten turné för att berätta om den forskning som bedrivs vid CERN och vilka möjligheter anläggningen kan erbjuda svenska studenter.

Turnén gör stopp vid universiteten i Göteborg (13 maj), Lund (15 maj) och Malmö (17 maj). På varje ställe kommer det att finnas en utställning med exempel på utrustning som svenska grupper utvecklar för olika detektor- och acceleratorprojekt på CERN.

Här finns all info: Events

Du får möjlighet att prata med representanter från CERN och med svenska studenter och forskare med egna erfarenheter av studier och forskning på anläggningen. Du kan också anmäla dig till lunchseminarier och, utan anmälan, lyssna på populärvetenskapliga föredrag som kommer att hållas kvällstid.

Välkomna!

Arrangörer: KTH, Lund University, Stockholm University, Uppsala University, Big Science Sweden

Finansiering från Jacob Wallenbergs stiftelse och Vetenskapsrådet